Medlem af bestyrelsen

Kontakt

Michael Osbæck Jensen

Østkildevej 37

4793 Bogø

Tlf.: +45 2064 9611

Mail: lmoj@mail.dk eller

kontakt@legepladsinspektoeren.dk