Bygningsreglement

Medlem af bestyrelsen


 De gældende lovkrav kan findes i bygningsreglementet - BR18 § 358              Legepladser mv.


§ 359              Legepladsredskaber- og underlag


§ 360 - § 365  Skateboardbaner, parkourredskaber, oppustelige legeredskaber og kunstige   klatrevægge og motionsredskaber i det fri


§ 366               Undtagelser


§ 367               Drift, kontrol og vedligehold

Byggesagsbehandling 


Legepladser skal ligeleds byggesagsbehandles, jf. Byggeloven, Lovbekendtgørelse nr. 452 af 24/06/1998 inkl. senere ændringer. Kontakt hjemkommune for yderligere indformation. Der kan være forskel på sagsbehandling fra den ene kommune til den anden. 

Produktsikkerhed 


Opmærksomheden henledes i øvrigt på "Lov om produktsikkerhed", herunder til definitioner vedrørende "Produk", "Producent" og Sikkert Produkt" samt "Straffebestemmelser".